top of page
Ledningssystem för fordonsbranschen
mail.png
14pxnummerx2.png

Ständiga
förbättringar av verksamheten

EN HELTÄCKANDE LÖSNING

VÄLJ BLAND 20 OLIKA PROGRAM 

Är ni redo för ett användarvänligt, digitalt arbetssätt? Med Bisoft blir alla era dokument lättillgängliga och ni kan spara tid genom att ha allt i en strukturerad ordning, där allt är sök- och spårbart. Våra program täcker alltifrån släckandet av 2:or, mötesplanering till kalibrering/underhåll/kontroll av verktyg och mycket mer. Läs mer om vårt stora utbud nedan.

VÅRA PROGRAM

01

AC-rapport

Smidig hantering av köldmedia för ökad spårbarhet och överblick.

02

Arbetsmiljörapport

Upptäck var olycksfall/

incidenter inträffar eller kan inträffa, och skapa åtgärder för att de inte ska upprepas.

03

Släck 2:or enkelt i vårt program tack vare koppling till Transportstyrelsen.

Efterkontroll

05

Förbättra

Ständigt förbättra verksamheten genom att planera förbättringar samt mäta och analysera resultaten.

06

HR-rapport

Skapa HR-rapporter på ett smidigt sätt, tack vare koppling till Transportstyrelsen.

07

IB/HR-rapport

Skapa IB/HR-rapporter enkelt i vårt användarvänliga program, med koppling till Transportstyrelsen.

09

Kundrapporter

Hantera kundavvikelser professionellt och se till att avvikelserna åtgärdas effektivt.

13

Miljörapporter

Hantera era avvikelser effektivt, och följ effekterna av era insatser.

10

Kundundersökning

Ta fram undersökningar och synliggör era kunders upplevelse av ert företag och ert arbete.

14

Missade aktioner

Hantera era missade tekniska uppdateringar,

i linje med general-agenternas och tillverkarnas regler.

11

Kvalitetsrapporter

Ständigt förbättra verksamheten genom att hantera era interna avvikelser med hjälp av programmet.

15

Nyckeltal

Registrera och uppdatera kontinuerligt era nyckeltal och följ utvecklingen över tid.

17

Riskanalys

Identifiera era risker och se var det finns möjlighet för proaktiva insatser.
 

18

Täthetsintyg gasbil

Hantera gasbilars täthetsintyg enkelt i vårt moderna program.

19

Verktyg

Underhåll, kalibrering, inventeringar och kontroll av pliktverktyg - allt samlat i ett program.

04

Fastighet

Få full kontroll på all utrustning i era fastigheter, och se till att underhåll, besiktningar och kontroller görs i tid.

08

Kontrollera

Gör era internrevisioner, Q-checks och andra kontroller i programmet på datorn eller i vår app.

12

Manualer

Digitalisera all er dokumentation och samla allt på en plats, inklusive inplanering och genomförandet av återkommande möten.

16

Ny och beg flöde

Optimera era flöden, och att minska ledtiderna samt onödiga kostnader.

20

Åtgärda

Organisera era åtgärder, och få påminnelser om när de ska utföras.

Gå till toppen

Vi svarar gärna på era frågor!

VILL NI VETA MER?

bottom of page